muaxuanden
  • Hạng 6
  • Ngọc 407,877
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.04%
  • Chỉ số xã hội 241
  • Chỉ số đam mê 2.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
muaxuanden8 - 0 hoadongtien00
muaxuanden6 - 1 thuytinhkhoc
muaxuanden10 - 1 heokool
muaxuanden12 - 1 duyen10
muaxuanden5 - 0 nguyenhonganh
muaxuanden2 - 0 cuccu
muaxuanden4 - 0 lolovp
muaxuanden2 - 0 heodat91
muaxuanden5 - 1 lazytomcat
muaxuanden3 - 0 lanthanh
muaxuanden2 - 0 serahwang
muaxuanden4 - 0 mayakieu
muaxuanden3 - 0 khiconjx
muaxuanden3 - 0 ngocluan
muaxuanden6 - 0 buonnhoem
muaxuanden9 - 0 kulito
muaxuanden11 - 1 titus
muaxuanden5 - 1 vesau
muaxuanden1 - 0 gecko88
muaxuanden6 - 1 mavuong
muaxuanden2 - 0 lvtrung
muaxuanden6 - 0 ngannguyen
muaxuanden2 - 1 h2so4
muaxuanden3 - 0 trannhat
muaxuanden3 - 0 hoangduy357
muaxuanden13 - 4 nhathaha
muaxuanden4 - 1 meokitty
muaxuanden8 - 0 phongyeu
muaxuanden0 - 3 vuivuivui
muaxuanden0 - 2 banbebonphuong
muaxuanden0 - 1 daicasaigon
muaxuanden7 - 0 nagato
muaxuanden4 - 7 congtrinh
muaxuanden6 - 1 happy123
muaxuanden7 - 1 saosaysua
muaxuanden12 - 1 nhibuong
muaxuanden4 - 0 trunghieu87
muaxuanden6 - 0 aconnongthon
muaxuanden4 - 0 lyquoc
muaxuanden3 - 0 kidboy
muaxuanden4 - 0 thaonguyencafe
muaxuanden2 - 0 thythy2021
muaxuanden5 - 1 michnhi
muaxuanden2 - 0 hanalov1
muaxuanden5 - 0 liuhuy314
muaxuanden2 - 0 nguyentri10x
muaxuanden7 - 1 btran2912
muaxuanden3 - 0 nakime3769
muaxuanden10 - 1 thuyt1
muaxuanden5 - 0 vitaminc
muaxuanden0 - 1 xuantung91
muaxuanden7 - 0 nhipcautre21
muaxuanden3 - 0 anhhong9011
muaxuanden11 - 4 badboy
muaxuanden6 - 0 lemaipa
muaxuanden2 - 0 paduc
muaxuanden9 - 3 hihi112
muaxuanden10 - 2 vichio
muaxuanden9 - 3 vnhello
muaxuanden4 - 0 hoangphuc2040
muaxuanden6 - 0 tuoiconrong
muaxuanden2 - 0 yukii
muaxuanden2 - 0 lucky
muaxuanden2 - 0 duydung
muaxuanden2 - 0 mailady
muaxuanden3 - 0 chuotbobo
muaxuanden11 - 3 lanhphong
muaxuanden2 - 0 nttthuy
muaxuanden5 - 1 vientuong
muaxuanden10 - 2 nammien
muaxuanden5 - 0 changtraivotinh035
muaxuanden7 - 3 ozonevietnam
muaxuanden5 - 0 vnnguyendung
muaxuanden1 - 2 beteoteosg
muaxuanden0 - 2 lunox
muaxuanden6 - 0 nkocdethuong
muaxuanden4 - 0 giabaord2
muaxuanden6 - 1 thuong95
muaxuanden8 - 1 tralacmi
muaxuanden2 - 1 rocket290671
muaxuanden2 - 1 ampen
muaxuanden3 - 1 maruko
muaxuanden10 - 3 phuongxoan
muaxuanden5 - 0 nguoivohinh
muaxuanden1 - 0 osin2k
muaxuanden6 - 2 ngocsonhb
muaxuanden5 - 0 dannyvnn
muaxuanden11 - 1 yoshida
muaxuanden5 - 0 sieuga
muaxuanden2 - 2 phamphuhung
muaxuanden4 - 0 chauky77
muaxuanden5 - 1 lizmatt
muaxuanden8 - 0 heolovemusic
muaxuanden4 - 0 thienthan999
muaxuanden4 - 0 luckystar
muaxuanden3 - 0 phuongminh
muaxuanden4 - 2 lovewinter
muaxuanden11 - 0 huongkute
muaxuanden3 - 0 dungtrieu
muaxuanden4 - 0 trucmai