muaxuanden
  • Hạng 6
  • Ngọc 352,413
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 91.86%
  • Chỉ số xã hội 221
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
muaxuanden9 - 2 vichio
muaxuanden4 - 1 thuong95
muaxuanden8 - 1 tralacmi
muaxuanden2 - 1 rocket290671
muaxuanden2 - 1 ampen
muaxuanden3 - 1 maruko
muaxuanden10 - 3 phuongxoan
muaxuanden5 - 0 nguoivohinh
muaxuanden1 - 0 osin2k
muaxuanden6 - 2 ngocsonhb
muaxuanden1 - 1 congtrinh
muaxuanden5 - 0 dannyvnn
muaxuanden11 - 1 yoshida
muaxuanden7 - 0 phongyeu
muaxuanden5 - 0 sieuga
muaxuanden2 - 2 phamphuhung
muaxuanden4 - 0 chauky77
muaxuanden5 - 1 lizmatt
muaxuanden4 - 0 ngannguyen
muaxuanden1 - 0 anhhong9011
muaxuanden8 - 0 heolovemusic
muaxuanden4 - 0 thienthan999
muaxuanden4 - 0 luckystar
muaxuanden3 - 0 phuongminh
muaxuanden7 - 1 vnhello
muaxuanden4 - 2 lovewinter
muaxuanden4 - 0 tuoiconrong
muaxuanden3 - 0 buonnhoem
muaxuanden11 - 0 huongkute
muaxuanden3 - 0 dungtrieu
muaxuanden4 - 0 trucmai
muaxuanden4 - 0 chuotmom
muaxuanden0 - 2 hdmi2000
muaxuanden4 - 1 michnhi
muaxuanden5 - 0 canho
muaxuanden7 - 0 phungtien
muaxuanden6 - 1 saosaysua
muaxuanden4 - 1 paradol
muaxuanden4 - 1 mavuong
muaxuanden2 - 0 happykid76
muaxuanden1 - 3 mmmon
muaxuanden4 - 1 thaomoc
muaxuanden1 - 1 phameco
muaxuanden3 - 1 thuytinhkhoc
muaxuanden6 - 0 hoadongtien00
muaxuanden4 - 1 ekxanh
muaxuanden7 - 1 thinpham
muaxuanden3 - 0 heoway
muaxuanden1 - 0 mikochan
muaxuanden18 - 5 cry99
muaxuanden7 - 0 aiamcaro
muaxuanden12 - 4 nhathaha
muaxuanden2 - 0 minhtrongbest
muaxuanden3 - 0 builan0209
muaxuanden3 - 0 hoangphuc2040
muaxuanden3 - 0 trienchill
muaxuanden6 - 0 bexinkk
muaxuanden1 - 0 mynno
muaxuanden10 - 2 phuongkarry
muaxuanden2 - 0 nhimxu
muaxuanden8 - 1 heokool
muaxuanden9 - 2 sieutron
muaxuanden2 - 0 nakime3769
muaxuanden2 - 0 tungk3
muaxuanden7 - 1 hieula
muaxuanden4 - 1 alphax
muaxuanden5 - 0 aconnongthon
muaxuanden5 - 1 luke911
muaxuanden2 - 0 crystal
muaxuanden6 - 0 kulito
muaxuanden4 - 1 dragon
muaxuanden7 - 0 vuamui
muaxuanden4 - 0 pingpong
muaxuanden3 - 0 lyquoc
muaxuanden3 - 0 denhayden
muaxuanden6 - 0 hector
muaxuanden1 - 0 nhocyeusky
muaxuanden1 - 0 onlytrust
muaxuanden2 - 0 khiconjx
muaxuanden5 - 0 nhipcautre21
muaxuanden1 - 0 hanhphucvotan
muaxuanden1 - 0 thanhdzvl
muaxuanden1 - 0 lejun
muaxuanden1 - 0 cocvang
muaxuanden4 - 2 aikhongsotui
muaxuanden5 - 1 hihi112
muaxuanden3 - 0 dorabase
muaxuanden2 - 0 hoagiay123
muaxuanden1 - 0 vesau
muaxuanden2 - 0 happy123
muaxuanden7 - 0 vuongkhanh
muaxuanden2 - 0 socnau
muaxuanden3 - 0 yumkhin
muaxuanden4 - 0 lemaipa
muaxuanden6 - 0 vangbacdaquy
muaxuanden3 - 0 ov2nd
muaxuanden7 - 0 binhnhi
muaxuanden1 - 0 ngocluan
muaxuanden5 - 1 lexuan22
muaxuanden6 - 0 vitty