cocuser
  • Hạng 139
  • Khiên ...
  • Ngọc 14,293
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 8.85%
  • Chỉ số xã hội 113
  • Chỉ số đam mê 33.58
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cocuser0 - 1 vitsenpaii
cocuser0 - 2 yephdith
cocuser0 - 1 trailangthang
cocuser1 - 1 trucmai
cocuser0 - 1 cumeo
cocuser1 - 3 heoway
cocuser1 - 8 xuanthupro
cocuser5 - 7 hoaanhdao2008
cocuser0 - 1 thuong95
cocuser3 - 3 thanhvan2021
cocuser0 - 9 ov2nd
cocuser0 - 3 lazytomcat
cocuser1 - 5 ngocanhgalaxy
cocuser1 - 5 thuphuongle99
cocuser1 - 4 onlytrust
cocuser7 - 6 ampen
cocuser2 - 7 vanvolang
cocuser0 - 1 vesau
cocuser2 - 4 vuongkhanh
cocuser0 - 2 hoangduy357
cocuser0 - 2 binhphonui
cocuser4 - 7 vichio
cocuser1 - 4 paduc
cocuser3 - 4 alphax
cocuser0 - 3 vangbacdaquy
cocuser0 - 1 totoro
cocuser4 - 4 thuytinhkhoc
cocuser3 - 2 socnau
cocuser0 - 2 sieutron
cocuser3 - 2 vientuong
cocuser1 - 4 nguyenhonganh
cocuser4 - 9 kyhoi
cocuser2 - 1 kidboy
cocuser1 - 1 thuykien
cocuser3 - 3 ngocruby9x
cocuser1 - 5 nakime3769
cocuser1 - 6 liuhuy314
cocuser0 - 1 wibunotsimpttv2k7
cocuser0 - 1 boomx
cocuser0 - 1 titus
cocuser1 - 2 supersen
cocuser0 - 1 giacmomh
cocuser3 - 0 keosua
cocuser0 - 1 nagato
cocuser0 - 1 linda
cocuser1 - 3 bibi0101
cocuser0 - 1 beyeupk
cocuser0 - 1 hdmi2000
cocuser1 - 6 buonnhoem
cocuser0 - 1 nonamefire
cocuser1 - 0 cuccu
cocuser0 - 1 toloveru
cocuser0 - 2 toanluf
cocuser1 - 3 carocuibap28
cocuser1 - 0 carohcm
cocuser0 - 3 nhatvy2291
cocuser4 - 2 serahwang
cocuser3 - 8 cayruong
cocuser0 - 2 vitty
cocuser0 - 2 aconnongthon
cocuser1 - 4 bongo
cocuser0 - 6 paradol
cocuser1 - 6 hanhphucvotan
cocuser2 - 9 nguyentri10x
cocuser0 - 5 tahuuson
cocuser1 - 2 phuongxoan
cocuser1 - 1 maruko
cocuser1 - 3 nkocdethuong
cocuser0 - 3 lemaipa
cocuser0 - 1 lucky
cocuser0 - 1 nupakachi
cocuser0 - 1 tuliphalan
cocuser0 - 1 lamcaro2
cocuser2 - 0 thimhuong
cocuser0 - 1 michnhi
cocuser0 - 3 ngannguyen
cocuser0 - 1 anhhong9011
cocuser0 - 1 hoarung
cocuser0 - 1 heolovemusic
cocuser3 - 3 hoagiay123
cocuser0 - 4 hannie
cocuser0 - 2 khiconjx
cocuser1 - 2 luckystar
cocuser0 - 4 nhathaha
cocuser0 - 3 hihi112
cocuser0 - 1 kumthy
cocuser0 - 2 vnhello
cocuser1 - 0 lovewinter
cocuser0 - 1 pingpong
cocuser1 - 3 nhipcautre21
cocuser0 - 2 viphung
cocuser0 - 4 tungk3
cocuser0 - 5 phuongkarry
cocuser1 - 3 hoangphuc2040
cocuser0 - 1 hocchoicaro
cocuser0 - 3 diquathoigian
cocuser1 - 1 jang80
cocuser1 - 6 gecko88
cocuser0 - 2 tinhlo
cocuser1 - 6 dannyvnn