cocuser
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,415
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 24.31%
  • Chỉ số xã hội 181
  • Chỉ số đam mê 19.63
  • Thời gian tham gia 7 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cocuser6 - 5 giodaingan
cocuser0 - 1 anhlatrumday
cocuser1 - 2 heodat91
cocuser0 - 1 phiacuoiconduong
cocuser0 - 1 chalua
cocuser1 - 0 osin2k
cocuser1 - 4 hdmi2000
cocuser1 - 0 chauky77
cocuser0 - 1 hades
cocuser7 - 6 phuongxoan
cocuser0 - 1 duyen10
cocuser0 - 2 thienanlk113
cocuser1 - 14 wibunotsimpttv2k7
cocuser1 - 0 lolovp
cocuser0 - 1 loclatoi
cocuser1 - 6 toigalam
cocuser1 - 0 mainhat
cocuser0 - 2 chopper
cocuser10 - 6 chihiro
cocuser2 - 0 huypoi
cocuser2 - 0 duriiannn
cocuser0 - 11 phongwibusimp
cocuser1 - 0 koka262
cocuser3 - 1 vixisthebest
cocuser0 - 1 hoangthienxa
cocuser6 - 4 bibi0101
cocuser0 - 3 vtvtvt
cocuser5 - 4 hoagiay123
cocuser1 - 2 cry99
cocuser6 - 1 heolovemusic
cocuser5 - 2 nhocyeusky
cocuser5 - 3 thuykien
cocuser5 - 8 hoaanhdao2008
cocuser4 - 1 vozanhxyz
cocuser1 - 1 trunghieu87
cocuser4 - 1 huongly
cocuser1 - 2 anhdaco
cocuser3 - 3 mrrua
cocuser0 - 1 sacsike1234
cocuser3 - 12 paradol
cocuser7 - 1 teoteo
cocuser7 - 1 mjetran
cocuser6 - 3 kidboy
cocuser0 - 5 nhibuong
cocuser3 - 4 vnnguyendung
cocuser3 - 4 jang80
cocuser3 - 8 vitty
cocuser1 - 0 yoona
cocuser3 - 6 tuliphalan
cocuser1 - 7 tapchoigomoku
cocuser3 - 2 kulito
cocuser7 - 5 vientuong
cocuser2 - 10 buonnhoem
cocuser3 - 2 suoingoc
cocuser3 - 0 hanalov1
cocuser4 - 3 yukii
cocuser2 - 1 tranhang07
cocuser1 - 4 khiconjx
cocuser1 - 4 lamcaro2
cocuser3 - 4 ngocruby9x
cocuser1 - 0 newamaan
cocuser0 - 8 sinbad
cocuser0 - 1 tranthuahoai
cocuser1 - 4 lazytomcat
cocuser0 - 3 yephdith
cocuser1 - 0 lanthanh
cocuser4 - 5 serahwang
cocuser0 - 4 yoshida
cocuser1 - 0 sujichan
cocuser2 - 5 nhabanbo
cocuser0 - 1 krixi
cocuser2 - 8 caonhocodon
cocuser8 - 4 cuopbiensoh2o
cocuser2 - 6 titus
cocuser1 - 0 amaan
cocuser5 - 5 mynno
cocuser2 - 1 nguoivohinh
cocuser2 - 9 halico
cocuser6 - 6 huynhbaobao
cocuser1 - 4 vesau
cocuser0 - 3 thienthan999
cocuser5 - 8 xuanthupro
cocuser0 - 1 myhangsg
cocuser3 - 2 eketao
cocuser0 - 2 trienchill
cocuser4 - 0 keosua
cocuser5 - 5 viphung
cocuser1 - 4 pingpong
cocuser3 - 2 hoarung
cocuser0 - 1 keocandy
cocuser5 - 5 thanhvan2021
cocuser1 - 3 lemaipa
cocuser1 - 4 sonqt1199
cocuser6 - 7 buomchua
cocuser0 - 2 bingan
cocuser0 - 3 michnhi
cocuser1 - 2 thuydung25
cocuser3 - 10 gecko88
cocuser7 - 2 mrboo
cocuser1 - 2 thythy2021