phivoma
  • Hạng 528
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,973
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 4.50
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phivoma3 - 2 chihiro
phivoma10 - 2 ledieu22803
phivoma0 - 1 kairos