khangnongrdo
  • Hạng 139
  • Khiên ...
  • Ngọc 14,409
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 26.83%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 17.43
  • Thời gian tham gia 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có