quangkohocgioi
  • Hạng ...
  • Ngọc 18,733
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 29.17%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 21.36
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangkohocgioi2 - 4 chuotmom
quangkohocgioi45 - 44 anhnongroido
quangkohocgioi9 - 3 alexrenekton0211
quangkohocgioi3 - 3 khangnongrdo
quangkohocgioi1 - 3 lanhphong
quangkohocgioi3 - 0 thuykien
quangkohocgioi1 - 0 huyluxz
quangkohocgioi1 - 3 lovewinter
quangkohocgioi1 - 1 loclatoi
quangkohocgioi0 - 3 frankho
quangkohocgioi0 - 4 wibunotsimpttv2k7
quangkohocgioi1 - 0 giodaingan
quangkohocgioi1 - 5 suoingoc
quangkohocgioi0 - 1 vietnamovernight
quangkohocgioi1 - 0 mayakieu
quangkohocgioi0 - 3 kaitokun
quangkohocgioi1 - 1 thuykieu
quangkohocgioi1 - 6 toloveru
quangkohocgioi3 - 5 hoaanhdao2008
quangkohocgioi1 - 0 tachimeomeo
quangkohocgioi1 - 0 thuong95
quangkohocgioi1 - 0 thuydung25
quangkohocgioi2 - 2 lanthanh
quangkohocgioi1 - 1 tieuyeutinh
quangkohocgioi0 - 1 nhipcautre21
quangkohocgioi1 - 0 mjetran
quangkohocgioi0 - 2 pingpong
quangkohocgioi3 - 5 nguyentri10x
quangkohocgioi0 - 2 phuongxoan
quangkohocgioi0 - 1 thuyhoa
quangkohocgioi0 - 2 nupakachi
quangkohocgioi0 - 3 vuongkhanh
quangkohocgioi2 - 8 osin2k
quangkohocgioi0 - 8 changtraivotinh035
quangkohocgioi1 - 2 thythy2021
quangkohocgioi0 - 1 nguyentam2k
quangkohocgioi1 - 1 lejun
quangkohocgioi0 - 1 toxuanhoang
quangkohocgioi2 - 0 emlacongai
quangkohocgioi0 - 2 bikty
quangkohocgioi2 - 6 bemeocute
quangkohocgioi0 - 1 emdangicachly
quangkohocgioi1 - 0 asthemoon
quangkohocgioi2 - 1 khangbestpro123
quangkohocgioi5 - 6 nhabanbo
quangkohocgioi3 - 13 phongyeu
quangkohocgioi1 - 0 kiennguyen
quangkohocgioi0 - 2 thaonguyencafe