hoangphihung
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 17,439
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 20.51%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 30.55
  • Thời gian tham gia 2 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có