ledieu22803
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 4,672
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 14.58%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 14.75
  • Thời gian tham gia 1 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có