nguyengavit
  • Hạng ...
  • Ngọc 536
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 3.50
  • Thời gian tham gia 3 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyengavit1 - 4 nomad
nguyengavit2 - 0 lbng04