dangtiendo
  • Hạng 61
  • Khiên ...
  • Ngọc 49,403
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 68.82%
  • Chỉ số xã hội 93
  • Chỉ số đam mê 18.00
  • Thời gian tham gia 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dangtiendo1 - 0 chuotbobo
dangtiendo0 - 1 boncha
dangtiendo4 - 2 quachdozz
dangtiendo3 - 0 liuhuy314
dangtiendo2 - 2 hdmi2000
dangtiendo4 - 1 xuanthupro
dangtiendo1 - 0 chuotmom
dangtiendo0 - 1 huemy
dangtiendo5 - 1 yumkhin
dangtiendo2 - 0 heoconhamchoi
dangtiendo4 - 1 wibunotsimpttv2k7
dangtiendo4 - 3 mavuong
dangtiendo7 - 5 saosaysua
dangtiendo4 - 1 mikochan
dangtiendo0 - 1 hihi112
dangtiendo7 - 8 mainhat
dangtiendo3 - 0 hoarung
dangtiendo4 - 4 canho
dangtiendo5 - 4 quangmetro
dangtiendo6 - 3 nhatvy2291
dangtiendo4 - 3 binhnhi
dangtiendo3 - 0 lanhphong
dangtiendo1 - 0 frankho
dangtiendo3 - 0 ngocruby9x
dangtiendo1 - 2 vtvtvt
dangtiendo1 - 3 thuphuongle99
dangtiendo14 - 0 phuongminh
dangtiendo3 - 0 hannie
dangtiendo2 - 0 trannhat
dangtiendo4 - 1 peheo
dangtiendo2 - 0 keosua
dangtiendo5 - 5 onlytrust
dangtiendo6 - 3 thutrang
dangtiendo7 - 4 nhimxu
dangtiendo3 - 0 thaonguyencafe
dangtiendo3 - 0 bapcaingoc
dangtiendo3 - 2 kidboy
dangtiendo6 - 2 vitty
dangtiendo7 - 4 vuamui
dangtiendo7 - 1 paradol
dangtiendo6 - 2 bibi0101
dangtiendo0 - 1 kumthya
dangtiendo3 - 2 happy123
dangtiendo4 - 2 nkocdethuong
dangtiendo3 - 3 jang80
dangtiendo2 - 0 krixi
dangtiendo1 - 2 eketao
dangtiendo3 - 0 khanhlucky97
dangtiendo2 - 0 maruko
dangtiendo6 - 0 phameco
dangtiendo1 - 2 toxuanhoang
dangtiendo1 - 0 carocuibap28
dangtiendo0 - 3 bichthuy
dangtiendo5 - 1 kulito
dangtiendo4 - 5 nhipcautre21
dangtiendo4 - 0 hoangthienxa
dangtiendo4 - 0 tahuuson
dangtiendo5 - 1 badboy
dangtiendo4 - 1 paduc
dangtiendo4 - 0 tralacmi
dangtiendo4 - 0 tuoiconrong
dangtiendo1 - 1 ngocanhgalaxy
dangtiendo0 - 3 phumyhung
dangtiendo1 - 4 vanvolang
dangtiendo4 - 2 thuyhoa
dangtiendo0 - 2 yephdith
dangtiendo1 - 2 thuykien
dangtiendo0 - 1 linda
dangtiendo1 - 0 diquathoigian
dangtiendo2 - 1 alecharry91
dangtiendo0 - 1 toloveru
dangtiendo2 - 0 hihahuhu
dangtiendo1 - 0 hades
dangtiendo2 - 0 cry99
dangtiendo2 - 0 hanalov1
dangtiendo4 - 3 tranhang07
dangtiendo2 - 1 tahuy
dangtiendo2 - 0 myanhtran04
dangtiendo1 - 2 emdangicachly
dangtiendo2 - 1 cayruong
dangtiendo0 - 1 denhayden
dangtiendo0 - 1 serahwang
dangtiendo0 - 2 nhockiv
dangtiendo2 - 0 supersen
dangtiendo1 - 0 trienchill
dangtiendo2 - 0 mailady
dangtiendo1 - 2 thimhuong
dangtiendo1 - 0 thienloi
dangtiendo3 - 0 hanhphucvotan
dangtiendo0 - 1 dolphin
dangtiendo0 - 1 nguoivohinh
dangtiendo2 - 0 hoadongtien00
dangtiendo1 - 0 cobebencuaso