tuilaanh
  • Hạng 190
  • Khiên ...
  • Ngọc 8,523
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 47.06%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 2.70
  • Thời gian tham gia 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
503
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí