phamtungson1404
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 7,978
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 7.41%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 4.35
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có