yephdith
  • Hạng 2
  • Ngọc 2,979,999
  • Tỉ lệ thắng 96.36%
  • Chỉ số xã hội 330
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Lịch sử chơi cờ
yephdith1 - 0 luckystar
yephdith3 - 0 phungtien
yephdith2 - 0 teoteo
yephdith5 - 0 thienloi
yephdith2 - 0 vietnamovernight
yephdith3 - 0 thanhvan2021
yephdith7 - 0 hoangphuc2040
yephdith5 - 0 vitsenpaii
yephdith8 - 1 benana
yephdith3 - 0 tranhang07
yephdith6 - 1 rocket290671
yephdith1 - 0 congtrinh
yephdith3 - 0 thuytinhkhoc
yephdith3 - 0 ngocsonhb
yephdith1 - 0 heokool
yephdith2 - 0 trailangthang
yephdith1 - 2 caroforfun99999
yephdith3 - 0 lucatin
yephdith4 - 0 vesau
yephdith4 - 0 vuongkhanh
yephdith1 - 0 mailady
yephdith2 - 0 chauky77
yephdith6 - 0 vnhello
yephdith1 - 0 loclatoi
yephdith4 - 0 cuccu
yephdith3 - 0 happykid76
yephdith2 - 0 nguyenhonganh
yephdith0 - 2 ghostriders
yephdith1 - 2 amazon
yephdith0 - 1 porsche911
yephdith0 - 1 godofwar
yephdith30 - 13 cuong97
yephdith12 - 2 vtvtvt
yephdith16 - 0 anh3khia
yephdith17 - 1 truongsinh
yephdith16 - 3 nguyentam2k
yephdith7 - 1 thiengon123
yephdith7 - 0 toigalam
yephdith3 - 0 dau127
yephdith5 - 1 emiya
yephdith1 - 0 redamancy2103
yephdith2 - 0 heolovemusic
yephdith3 - 0 hoangthienxa
yephdith1 - 0 binzzz98
yephdith1 - 0 enceallu
yephdith1 - 0 mikochan
yephdith9 - 5 alienware
yephdith3 - 0 depgaigai
yephdith1 - 0 yourmomahoe
yephdith1 - 0 fushima
yephdith1 - 0 kiemkhachgiangho
yephdith1 - 0 dkhanh101010
yephdith2 - 1 fluffy
yephdith2 - 0 beyeupk
yephdith2 - 0 nhimxu
yephdith1 - 0 soralita
yephdith4 - 0 luungocbich3367
yephdith4 - 0 saphia
yephdith4 - 0 denhayden
yephdith5 - 0 gomukupro33333
yephdith1 - 0 paradol
yephdith6 - 0 ngannguyen
yephdith6 - 0 mjetran
yephdith1 - 0 tranthuahoai
yephdith7 - 0 lyquoc
yephdith3 - 0 pingpong
yephdith2 - 0 hanhphucvotan
yephdith3 - 0 buonnhoem
yephdith1 - 0 anhhonguyen158
yephdith1 - 0 phongthebest
yephdith4 - 0 hieuga
yephdith4 - 0 sabo2412
yephdith1 - 0 vcvcvc
yephdith2 - 0 phuongkitty
yephdith1 - 0 iamrose84
yephdith3 - 0 nghiacaro
yephdith2 - 0 managerx1
yephdith1 - 0 quanzzz123
yephdith2 - 0 lamnguyen2012
yephdith5 - 0 phumyhung
yephdith1 - 0 waifu207otaku
yephdith3 - 0 dorabase
yephdith2 - 0 thuong95
yephdith4 - 0 cobemongmo
yephdith1 - 0 kmdnob
yephdith1 - 0 thanhthanhx1
yephdith1 - 0 son23
yephdith1 - 0 tralena12
yephdith2 - 0 tautochanh
yephdith3 - 0 sonyvaio99
yephdith1 - 0 hihi112
yephdith6 - 0 tralacmi
yephdith5 - 0 paduc
yephdith4 - 0 mynno
yephdith2 - 0 thuyhoa
yephdith5 - 0 supersen
yephdith3 - 0 nhipcautre21
yephdith1 - 0 phuongkarry
yephdith3 - 0 thinpham
yephdith2 - 0 chuotmom