yephdith
  • Hạng 17
  • Khiên 5
  • Ngọc 148,766
  • Cấp bậc Siêu cấp 2
  • Tỉ lệ thắng 96.52%
  • Chỉ số xã hội 201
  • Chỉ số đam mê 25.68
  • Thời gian tham gia 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
720
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
yephdith2 - 0 phuongxoan
yephdith2 - 0 vesau
yephdith1 - 0 hannie
yephdith3 - 0 ngocdinh
yephdith1 - 0 phungtien
yephdith1 - 0 nguoivohinh
yephdith3 - 0 nguyenquanglinh
yephdith1 - 0 huongkute
yephdith3 - 0 h2so4
yephdith1 - 0 totoro
yephdith2 - 0 umsangb
yephdith2 - 0 quangmetro
yephdith2 - 0 phameco
yephdith1 - 0 duyen10
yephdith2 - 0 chuotbobo
yephdith1 - 0 haithongminh
yephdith2 - 0 nttthuy
yephdith1 - 0 sieutron
yephdith1 - 0 mavuong
yephdith2 - 0 bapcaingoc
yephdith2 - 0 lanhphong
yephdith4 - 0 vientuong
yephdith1 - 0 frankho
yephdith1 - 0 thaidinh
yephdith2 - 1 lovelyday
yephdith3 - 2 mmmon
yephdith1 - 0 vietnamovernight
yephdith2 - 0 dongvu
yephdith12 - 1 wibunotsimpttv2k7
yephdith2 - 0 donan
yephdith6 - 2 carohcm
yephdith2 - 0 cocuser
yephdith2 - 0 trucmai
yephdith1 - 0 thienthan999
yephdith1 - 0 huemy
yephdith3 - 1 hocgomoku
yephdith1 - 0 nghiacaro
yephdith2 - 0 denhayden
yephdith1 - 0 tieuholy
yephdith2 - 0 rongar
yephdith5 - 0 lenka
yephdith4 - 0 thienloi
yephdith2 - 0 nhipcautre21
yephdith3 - 0 virutdep
yephdith4 - 0 mjetran
yephdith1 - 0 hanhphucvotan
yephdith5 - 0 winxp
yephdith2 - 0 sinbad
yephdith5 - 0 boncha
yephdith9 - 0 nhocyeusky
yephdith2 - 0 onlytrust
yephdith2 - 0 tahuuson
yephdith1 - 0 thuphuongle99
yephdith1 - 0 tuanlongtt
yephdith2 - 0 socnau
yephdith2 - 0 thuytinhkhoc
yephdith2 - 0 bangtam2312
yephdith1 - 0 cry99
yephdith3 - 0 eketao
yephdith1 - 0 sieuga
yephdith1 - 0 flash
yephdith2 - 0 cuopbiensoh2o
yephdith1 - 0 aiamcaro
yephdith2 - 0 dragon
yephdith2 - 0 boomx
yephdith2 - 0 umsang
yephdith1 - 0 hoarung
yephdith2 - 0 hoangthienxa
yephdith8 - 0 nostalgia
yephdith4 - 0 lvthia1989
yephdith2 - 0 manetg
yephdith1 - 0 nakime3769
yephdith7 - 0 liuhuy314
yephdith1 - 0 mintxinh
yephdith7 - 0 bongo
yephdith3 - 0 mainhat
yephdith4 - 0 phongca
yephdith1 - 0 bingan
yephdith1 - 0 vanvolang
yephdith1 - 0 happy123
yephdith3 - 0 hdmi2000
yephdith1 - 0 minhsting
yephdith2 - 1 hocchoicaro
yephdith3 - 0 nammien
yephdith1 - 0 kunkunkoko
yephdith6 - 0 yukii
yephdith1 - 0 giakiet
yephdith2 - 0 hades
yephdith2 - 0 krixi
yephdith1 - 0 luumanh
yephdith1 - 0 luungocbich3367
yephdith3 - 0 mynno
yephdith1 - 0 trannhat
yephdith4 - 0 thutrang
yephdith2 - 1 manetc
yephdith1 - 0 kippyquyen2410
yephdith1 - 0 dungtrieu
yephdith4 - 0 toanluf
yephdith2 - 0 dorabase
yephdith2 - 0 builan0209