vuicaro2021
  • Hạng 56
  • Khiên ...
  • Ngọc 33,113
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 91.49%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 2.80
  • Thời gian tham gia 2 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có