tomer
  • Hạng 49
  • Khiên ...
  • Ngọc 42,179
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 2 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có