belen3
  • Hạng 60
  • Khiên ...
  • Ngọc 29,435
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 87.72%
  • Chỉ số xã hội 57
  • Chỉ số đam mê 4.93
  • Thời gian tham gia 2 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có