baoboll12345
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,249
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 4.76%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 21.50
  • Thời gian tham gia 2 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có