tacoco
  • Hạng ...
  • Ngọc 79
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 3 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tacoco2 - 0 huanrose
tacoco0 - 2 wibunotsimpttv2k7
tacoco0 - 3 halico
tacoco2 - 0 benana
tacoco1 - 0 builan0209
tacoco3 - 1 nguyentri10x
tacoco0 - 2 winxp
tacoco0 - 1 badboy