nupakachi
  • Hạng 71
  • Khiên ...
  • Ngọc 41,305
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 84.62%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 5.15
  • Thời gian tham gia 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có