winxp
  • Hạng 113
  • Khiên ...
  • Ngọc 8,382
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.42%
  • Chỉ số xã hội 69
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 2 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có