lucatin
  • Hạng 79
  • Khiên ...
  • Ngọc 16,579
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 57.81%
  • Chỉ số xã hội 64
  • Chỉ số đam mê 4.03
  • Thời gian tham gia 2 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có