moimoimoimoi
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 4,463
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 10.34%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 2 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí