minhhihihi
  • Hạng 113
  • Khiên ...
  • Ngọc 9,256
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 24.14%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí