mblife2021
  • Hạng 70
  • Khiên ...
  • Ngọc 25,481
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 90.57%
  • Chỉ số xã hội 53
  • Chỉ số đam mê 5.23
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có