wibunotsimpttv2k7
  • Hạng 4
  • Ngọc 819,227
  • Tỉ lệ thắng 88.50%
  • Chỉ số xã hội 452
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
wibunotsimpttv2k77 - 0 frankho
wibunotsimpttv2k71 - 0 liuhuy314
wibunotsimpttv2k75 - 1 aikhongsotui
wibunotsimpttv2k78 - 1 ov2nd
wibunotsimpttv2k71 - 0 docuong
wibunotsimpttv2k73 - 0 luke911
wibunotsimpttv2k71 - 6 karuizawa
wibunotsimpttv2k75 - 2 builan0209
wibunotsimpttv2k76 - 2 trunghieu87
wibunotsimpttv2k72 - 0 xuanthupro
wibunotsimpttv2k70 - 8 amazon
wibunotsimpttv2k73 - 0 trangiabao
wibunotsimpttv2k73 - 0 thuong95
wibunotsimpttv2k71 - 0 anhhong9011
wibunotsimpttv2k75 - 1 bibi0101
wibunotsimpttv2k76 - 1 chuotmom
wibunotsimpttv2k71 - 0 lazil
wibunotsimpttv2k764 - 43 sabo2412
wibunotsimpttv2k71 - 0 lowship
wibunotsimpttv2k73 - 0 nganbali
wibunotsimpttv2k71 - 0 diquathoigian
wibunotsimpttv2k72 - 0 tahuy
wibunotsimpttv2k71 - 0 cachrungxanh123
wibunotsimpttv2k76 - 5 ngocanhgalaxy
wibunotsimpttv2k76 - 2 thuytinhkhoc
wibunotsimpttv2k72 - 1 vuamui
wibunotsimpttv2k71 - 0 vozahahao27
wibunotsimpttv2k73 - 1 peheo
wibunotsimpttv2k72 - 0 hoangthienxa
wibunotsimpttv2k712 - 2 nhocyeusky
wibunotsimpttv2k73 - 1 supersen
wibunotsimpttv2k73 - 0 phungtien
wibunotsimpttv2k72 - 0 thuphuongle99
wibunotsimpttv2k73 - 0 huynhbaobao
wibunotsimpttv2k73 - 0 tuoiconrong
wibunotsimpttv2k73 - 0 aconnongthon
wibunotsimpttv2k71 - 0 phuongxoan
wibunotsimpttv2k75 - 0 nhathaha
wibunotsimpttv2k74 - 1 buomchua
wibunotsimpttv2k73 - 0 lanhphong
wibunotsimpttv2k73 - 0 hoaanhdao2008
wibunotsimpttv2k78 - 1 phongyeu
wibunotsimpttv2k72 - 0 kevinodyhan123
wibunotsimpttv2k73 - 2 mjetran
wibunotsimpttv2k71 - 0 pgkdz1011
wibunotsimpttv2k72 - 0 huyluxz
wibunotsimpttv2k73 - 0 dorabase
wibunotsimpttv2k79 - 1 thanhvan2021
wibunotsimpttv2k77 - 2 lemaipa
wibunotsimpttv2k72 - 0 thienthan999
wibunotsimpttv2k72 - 0 meokitty
wibunotsimpttv2k73 - 0 cayruong
wibunotsimpttv2k74 - 1 lanthanh
wibunotsimpttv2k71 - 2 beiucuachaeunwoo
wibunotsimpttv2k74 - 22 vozanhxyz
wibunotsimpttv2k72 - 0 heoway
wibunotsimpttv2k76 - 0 kyhoi
wibunotsimpttv2k71 - 0 cuccu
wibunotsimpttv2k76 - 4 nagato
wibunotsimpttv2k72 - 1 mynno
wibunotsimpttv2k74 - 2 trienchill
wibunotsimpttv2k72 - 1 denhayden
wibunotsimpttv2k71 - 0 keosua
wibunotsimpttv2k72 - 0 hector
wibunotsimpttv2k72 - 0 thienloi
wibunotsimpttv2k71 - 0 teoteo
wibunotsimpttv2k72 - 0 lizmatt
wibunotsimpttv2k72 - 0 nhipcautre21
wibunotsimpttv2k74 - 0 paradol
wibunotsimpttv2k74 - 0 ngannguyen
wibunotsimpttv2k73 - 0 loanloan
wibunotsimpttv2k76 - 0 socnau
wibunotsimpttv2k73 - 0 heoconhamchoi
wibunotsimpttv2k72 - 0 lebaokhang
wibunotsimpttv2k73 - 0 ngocdinh
wibunotsimpttv2k71 - 0 dungtrieu
wibunotsimpttv2k71 - 0 kienbuntan
wibunotsimpttv2k72 - 0 khiconjx
wibunotsimpttv2k71 - 0 hoagiay123
wibunotsimpttv2k72 - 0 quangmetro
wibunotsimpttv2k74 - 0 huemy
wibunotsimpttv2k73 - 0 cry99
wibunotsimpttv2k72 - 0 sieuga
wibunotsimpttv2k71 - 0 gaodo
wibunotsimpttv2k70 - 1 binzzz98
wibunotsimpttv2k75 - 4 bexinkk
wibunotsimpttv2k73 - 0 chihiro
wibunotsimpttv2k72 - 0 mavuong
wibunotsimpttv2k71 - 0 nttthuy
wibunotsimpttv2k73 - 1 vientuong
wibunotsimpttv2k75 - 1 thaomoc
wibunotsimpttv2k71 - 0 huyconga2000
wibunotsimpttv2k71 - 0 viperdeptraivkl
wibunotsimpttv2k71 - 0 tranhang07
wibunotsimpttv2k71 - 0 luckystar
wibunotsimpttv2k72 - 0 navizto
wibunotsimpttv2k71 - 0 tiendungcaro12345
wibunotsimpttv2k71 - 0 haluong
wibunotsimpttv2k71 - 0 vuduclong16
wibunotsimpttv2k73 - 0 viphung