kakachieu030201
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 23.61%
  • Chỉ số xã hội 72
  • Chỉ số đam mê 1.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kakachieu0302016 - 5 xuanthupro
kakachieu0302011 - 0 lvtrung
kakachieu0302013 - 4 ngocsonhb
kakachieu0302013 - 4 kidboy
kakachieu0302011 - 1 nammien
kakachieu0302011 - 1 sonsat
kakachieu0302010 - 6 mynno
kakachieu0302011 - 0 shinken
kakachieu0302010 - 1 linda
kakachieu0302012 - 2 hoangthienxa
kakachieu0302011 - 2 gecko88
kakachieu0302013 - 3 paduc
kakachieu03020112 - 4 vixisthebest
kakachieu0302010 - 1 phongwibusimp
kakachieu0302010 - 1 koka262
kakachieu0302017 - 4 thuykien
kakachieu0302010 - 1 nguoivohinh
kakachieu0302012 - 4 vitsenpaii
kakachieu0302011 - 1 nguyentri10x
kakachieu0302011 - 1 phuongkarry
kakachieu0302012 - 4 happy123
kakachieu0302011 - 1 toanluf
kakachieu0302010 - 1 yephdith
kakachieu0302013 - 2 kyhoi
kakachieu0302014 - 4 bongo
kakachieu0302015 - 7 thuydung25
kakachieu0302013 - 7 huynhbaobao
kakachieu0302013 - 10 thuyt1
kakachieu0302010 - 1 phameco
kakachieu0302010 - 2 hdmi2000
kakachieu0302011 - 0 osin2k
kakachieu0302011 - 1 beyeupk
kakachieu0302011 - 0 thuyhoa
kakachieu0302012 - 5 anhhong9011
kakachieu0302015 - 6 bangtam2312
kakachieu0302011 - 2 binhnhi
kakachieu0302012 - 1 duyen10
kakachieu0302011 - 0 thythy2021
kakachieu0302011 - 4 maruko
kakachieu0302012 - 0 hannie
kakachieu0302011 - 0 hoangduy357
kakachieu0302011 - 3 kiencon
kakachieu0302014 - 1 hoagiay123
kakachieu0302014 - 4 vnhello
kakachieu0302011 - 2 lexuan22
kakachieu0302010 - 3 carogiaitri
kakachieu0302010 - 1 viphung
kakachieu0302010 - 3 onlytrust
kakachieu0302010 - 2 bikty
kakachieu0302010 - 1 yumkhin
kakachieu0302010 - 1 vietnamovernight
kakachieu0302010 - 1 dongianlaso1
kakachieu0302014 - 10 h2so4
kakachieu0302010 - 1 cuong97
kakachieu0302010 - 1 marionew
kakachieu0302010 - 1 vuaphapthuatkybi
kakachieu0302014 - 11 murasaki
kakachieu0302014 - 7 huyluxz
kakachieu0302013 - 3 hanalov1
kakachieu0302011 - 0 thuykieu
kakachieu0302010 - 1 thuytinhkhoc
kakachieu0302012 - 1 hamynn
kakachieu0302011 - 4 ov2nd
kakachieu0302014 - 4 lazytomcat
kakachieu0302010 - 3 chiukonoi
kakachieu0302016 - 12 yoshida
kakachieu0302010 - 7 thimhuong
kakachieu0302012 - 1 crystal
kakachieu0302010 - 13 tranhang07
kakachieu0302012 - 0 nganhuynhshop
kakachieu0302011 - 4 tieuyeutinh
kakachieu0302015 - 23 nhatvy2291