phiacuoiconduong
  • Hạng 72
  • Khiên ...
  • Ngọc 40,876
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 4.20
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có