travahuong
  • Hạng 40
  • Khiên ...
  • Ngọc 62,130
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 65.68%
  • Chỉ số xã hội 169
  • Chỉ số đam mê 8.90
  • Thời gian tham gia 2 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
travahuong8 - 3 ngannguyen
travahuong1 - 0 mjetran
travahuong0 - 1 changtraivotinh035
travahuong0 - 1 tamthuong262
travahuong2 - 3 nguyenhonganh
travahuong2 - 0 chauky77
travahuong3 - 1 mavuong
travahuong2 - 3 kyhoi
travahuong1 - 1 phongca
travahuong1 - 3 vuongkhanh
travahuong3 - 1 abccuti
travahuong5 - 2 h2so4
travahuong1 - 0 toanluf
travahuong3 - 1 totoro
travahuong4 - 0 phameco
travahuong1 - 0 thuytinhkhoc
travahuong3 - 2 nhibuong
travahuong1 - 1 hamynn
travahuong1 - 0 vitsenpaii
travahuong1 - 0 crystal
travahuong1 - 0 viphung
travahuong1 - 0 nguyentri10x
travahuong4 - 0 khanhlucky97
travahuong5 - 3 hoarung
travahuong6 - 1 thuyhoa
travahuong2 - 0 vesau
travahuong2 - 0 hannie
travahuong4 - 2 maruko
travahuong1 - 1 thutrang
travahuong1 - 0 canho
travahuong1 - 2 nguyennhisopoor
travahuong6 - 3 ngocsonhb
travahuong2 - 0 qindy
travahuong5 - 0 osin2k
travahuong2 - 1 bapcaingoc
travahuong1 - 0 lanhphong
travahuong2 - 2 nhipcautre21
travahuong1 - 0 vitaminc
travahuong4 - 0 lizmatt
travahuong1 - 1 denhayden
travahuong6 - 2 paradol
travahuong2 - 0 tahuuson
travahuong1 - 0 heolovemusic
travahuong1 - 0 bibi0101
travahuong1 - 2 chihiro
travahuong1 - 0 huynhbaobao
travahuong5 - 3 happy123
travahuong4 - 1 phuongminh
travahuong1 - 2 paduc
travahuong3 - 0 thuong95
travahuong3 - 1 langtu
travahuong3 - 0 phuongxoan
travahuong7 - 2 tuanlongtt
travahuong3 - 0 socnau
travahuong2 - 0 lucky
travahuong1 - 1 hades
travahuong2 - 0 phongyeu
travahuong2 - 0 cry99
travahuong10 - 3 vuamui
travahuong1 - 1 huyluxz
travahuong4 - 0 btran2912
travahuong3 - 0 tungk3
travahuong2 - 0 tuliphalan
travahuong2 - 0 eketao
travahuong2 - 0 peheo
travahuong3 - 1 bongo
travahuong3 - 3 cuopbiensoh2o
travahuong1 - 0 vhjhgbfgn
travahuong0 - 1 carotuichiu
travahuong7 - 5 ekxanh
travahuong2 - 0 lazytomcat
travahuong1 - 0 jang80
travahuong0 - 1 thuyt1
travahuong2 - 0 huemy
travahuong3 - 2 trucmai
travahuong4 - 0 khiconjx
travahuong2 - 1 mayakieu
travahuong4 - 1 trunghieu87
travahuong1 - 0 thythy2021
travahuong0 - 2 badboy
travahuong3 - 2 dorabase
travahuong3 - 2 nakime3769
travahuong0 - 1 lejun
travahuong0 - 1 gecko88
travahuong4 - 1 nammien
travahuong8 - 2 vanvolang
travahuong3 - 2 vangbacdaquy
travahuong1 - 0 bangtam2312
travahuong1 - 1 vietnamovernight
travahuong1 - 1 phuongkarry
travahuong2 - 1 hoangphuc2040
travahuong1 - 0 ov2nd
travahuong2 - 0 thienloi
travahuong1 - 2 quangmetro
travahuong0 - 1 nhimxu
travahuong5 - 1 thaonguyencafe
travahuong3 - 0 tranhang07
travahuong6 - 5 dragon
travahuong3 - 0 pingpong
travahuong1 - 3 dungtrieu