donan
  • Hạng 67
  • Khiên ...
  • Ngọc 45,152
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 58.93%
  • Chỉ số xã hội 56
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có