haohaotomchuacay
  • Hạng 29
  • Khiên 1
  • Ngọc 16,208
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 35.56%
  • Chỉ số xã hội 45
  • Chỉ số đam mê 7.94
  • Thời gian tham gia 1 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có