tranminhchien
  • Hạng 89
  • Khiên ...
  • Ngọc 31,148
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 95.65%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 4.88
  • Thời gian tham gia 1 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có