giainghi11
  • Hạng 179
  • Khiên ...
  • Ngọc 9,796
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 3.23%
  • Chỉ số xã hội 124
  • Chỉ số đam mê 7.73
  • Thời gian tham gia 1 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giainghi110 - 2 lanthanh
giainghi111 - 1 huongly
giainghi110 - 1 vuamui
giainghi110 - 1 supersen
giainghi110 - 5 thienloi
giainghi110 - 2 tahuuson
giainghi110 - 1 vangbacdaquy
giainghi110 - 3 huongkute
giainghi110 - 1 roua12
giainghi110 - 1 lanhphong
giainghi111 - 1 tieuling
giainghi110 - 1 teoteo
giainghi110 - 1 tieuyeutinh
giainghi110 - 1 khanhlucky97
giainghi110 - 1 anhhong9011
giainghi110 - 1 tralacmi
giainghi111 - 7 ngocanhgalaxy
giainghi110 - 3 serahwang
giainghi112 - 2 nammien
giainghi111 - 2 khoailangnuong
giainghi110 - 1 krixi
giainghi112 - 4 hades
giainghi110 - 2 phongca
giainghi110 - 4 flash
giainghi113 - 2 peheo
giainghi110 - 1 titus
giainghi112 - 1 cuopbiensoh2o
giainghi110 - 1 denhayden
giainghi111 - 6 tahuy
giainghi111 - 2 hoangphuc2040
giainghi110 - 2 lolovp
giainghi111 - 3 buomchua
giainghi110 - 2 phongyeu
giainghi110 - 1 vitty
giainghi110 - 3 eketao
giainghi110 - 1 nagato
giainghi110 - 3 tieuholy
giainghi110 - 1 trailangthang
giainghi111 - 4 khiconjx
giainghi110 - 1 ekxanh
giainghi110 - 1 luckystar
giainghi111 - 2 trunghieu87
giainghi110 - 4 nhathaha
giainghi110 - 4 meokitty
giainghi110 - 1 vnhello
giainghi112 - 0 ngtanh12
giainghi110 - 1 yoshida
giainghi110 - 1 sujichan
giainghi110 - 3 heoway
giainghi110 - 2 lejun
giainghi110 - 6 hoangduy357
giainghi111 - 1 thanhvan2021
giainghi112 - 2 diquathoigian
giainghi110 - 1 nhabanbo
giainghi111 - 1 bingan
giainghi110 - 1 btran2912
giainghi111 - 7 thienthan999
giainghi110 - 3 xuanthupro
giainghi110 - 5 yumkhin
giainghi110 - 2 binhphonui
giainghi110 - 3 mrboo
giainghi110 - 2 lucky
giainghi110 - 1 gaodo
giainghi110 - 2 caonhocodon
giainghi111 - 1 yoona
giainghi110 - 2 ozonevietnam
giainghi110 - 2 liuhuy314
giainghi110 - 1 badboy
giainghi110 - 1 huemy
giainghi110 - 7 hamynn
giainghi110 - 2 cobebencuaso
giainghi110 - 1 trucmai
giainghi111 - 3 chuotmom
giainghi110 - 4 paduc
giainghi110 - 1 thuydung25
giainghi110 - 2 sonyvaio99
giainghi112 - 3 hoadongtien00
giainghi111 - 3 ngocsonhb
giainghi110 - 1 nttthuy
giainghi110 - 3 nhibuong
giainghi110 - 3 nhipcautre21
giainghi110 - 2 sauminh
giainghi110 - 1 imhuonggg
giainghi110 - 1 cavodem
giainghi110 - 2 hanhphucthoangqua
giainghi110 - 1 dannyvnn
giainghi110 - 1 mjetran
giainghi110 - 3 nkocdethuong
giainghi110 - 1 vientuong
giainghi111 - 2 crystal
giainghi110 - 13 lvtrung
giainghi110 - 1 tungk3
giainghi110 - 1 kidboy
giainghi110 - 1 cumeo
giainghi111 - 4 sieuga
giainghi110 - 1 vuongkhanh
giainghi110 - 1 phuongxoan
giainghi110 - 1 mavuong
giainghi110 - 1 nguyenhonganh
giainghi110 - 1 maruko