asthemoon
  • Hạng ...
  • Ngọc 22,651
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 17.81%
  • Chỉ số xã hội 73
  • Chỉ số đam mê 0.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
asthemoon214 - 195 minhsting
asthemoon9 - 11 titno
asthemoon0 - 1 amazon
asthemoon1 - 0 thuyhoa
asthemoon0 - 2 trumgomukoday
asthemoon0 - 1 dungnhinlai
asthemoon2 - 1 astheneptune
asthemoon0 - 1 thutrang
asthemoon0 - 1 h2so4
asthemoon1 - 0 hocgomoku
asthemoon0 - 1 socnau
asthemoon1 - 0 nhimxu
asthemoon0 - 1 thuytinhkhoc
asthemoon0 - 1 beyeupk
asthemoon1 - 0 nhocyeusky
asthemoon0 - 1 byeyou
asthemoon0 - 1 dungtrieu
asthemoon1 - 6 yukii
asthemoon0 - 1 bemeocute
asthemoon0 - 1 quangkohocgioi
asthemoon1 - 0 khangezgame
asthemoon0 - 2 heoway
asthemoon0 - 2 thienthan999
asthemoon0 - 1 lejun
asthemoon0 - 1 opkhta
asthemoon1 - 1 hoaanhdao2008
asthemoon0 - 1 hoangthiem88
asthemoon0 - 3 huemy
asthemoon0 - 3 nguoivohinh
asthemoon0 - 1 trannhat
asthemoon0 - 4 tahuy
asthemoon0 - 1 vichio
asthemoon0 - 1 heoconhamchoi
asthemoon1 - 0 alphax
asthemoon0 - 2 vanvolang
asthemoon0 - 1 hoangduy357
asthemoon1 - 0 asthemars
asthemoon0 - 1 heodat91
asthemoon0 - 1 tranhang07
asthemoon0 - 4 emdangicachly
asthemoon0 - 1 myhangsg
asthemoon0 - 1 murasaki
asthemoon0 - 10 caonhocodon
asthemoon0 - 1 hades
asthemoon0 - 3 cumeo
asthemoon0 - 1 dannyvnn
asthemoon0 - 2 nhabanbo
asthemoon0 - 3 passvn
asthemoon0 - 4 titus
asthemoon0 - 1 thuaroihuhu
asthemoon2 - 4 ngaaaaaaa
asthemoon0 - 1 denhayden
asthemoon0 - 1 hoangthienxa
asthemoon1 - 0 onlytrust
asthemoon3 - 2 ampen
asthemoon1 - 0 hoagiay123
asthemoon0 - 1 thuphuongle99
asthemoon0 - 1 phumyhung
asthemoon0 - 6 lazytomcat
asthemoon0 - 1 yoshida
asthemoon0 - 1 gaodo
asthemoon0 - 4 yoona
asthemoon0 - 1 bongo
asthemoon0 - 1 truongdangquang
asthemoon0 - 2 langtu
asthemoon0 - 4 eketao
asthemoon1 - 5 dragon
asthemoon2 - 0 dangdz333
asthemoon0 - 5 boomx
asthemoon0 - 5 anatoli
asthemoon0 - 2 astrazeneca
asthemoon1 - 1 tungduc
asthemoon0 - 1 kaitokun