phongan1
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 13,315
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 43.86%
  • Chỉ số xã hội 57
  • Chỉ số đam mê 4.83
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có