marionew
  • Hạng ...
  • Ngọc 84,947
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 82
  • Chỉ số đam mê 13.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
marionew2 - 2 thuyyy
marionew0 - 1 dongianlaso1
marionew1 - 0 timkiem
marionew0 - 1 phongpassio
marionew1 - 0 kakachieu030201
marionew0 - 1 khaihuyen999
marionew1 - 4 nguyentam2k
marionew1 - 0 bemuoi
marionew1 - 0 celeron4ghz
marionew2 - 0 waifu207otaku
marionew3 - 6 vtvtvt
marionew0 - 1 lunox
marionew1 - 0 emdangicachly
marionew1 - 0 jang80
marionew2 - 1 khoailangnuong
marionew62 - 32 carohcm
marionew0 - 1 x0nguoidanhco0x
marionew14 - 21 tinhthoixotxa
marionew0 - 4 muonmang
marionew1 - 0 gomoko
marionew0 - 1 frankho
marionew1 - 2 saobang
marionew1 - 0 haohaotomchuacay
marionew1 - 0 playcaro20
marionew3 - 11 rimurusama1707
marionew0 - 1 phongan1
marionew0 - 2 saulybiet
marionew1 - 13 cuong97
marionew0 - 1 a4toto
marionew1 - 3 gahapchao
marionew5 - 2 linda
marionew0 - 1 hieveryone
marionew1 - 0 supersen
marionew0 - 7 chiukonoi
marionew4 - 5 vetthuonglong
marionew0 - 1 suoingoc
marionew1 - 0 cuccu
marionew1 - 0 lee16
marionew1 - 0 embeoden
marionew1 - 0 suthatchico1
marionew1 - 0 cobebencuaso
marionew0 - 1 hoaanhdao2008
marionew2 - 5 giacmomh
marionew0 - 2 vantannguyen
marionew5 - 1 sonyvaio99
marionew1 - 0 vanluc
marionew10 - 8 thuykieu
marionew2 - 3 abcabcabc
marionew1 - 0 khoanguyen27012001
marionew1 - 0 gianghcb
marionew1 - 0 dragon
marionew1 - 1 leksyenjtrankg
marionew1 - 0 nhockiv
marionew6 - 3 ngannguyen
marionew0 - 1 covid19
marionew5 - 4 endlesslove
marionew0 - 1 sitaile
marionew0 - 15 astrazeneca
marionew4 - 0 kamichan
marionew0 - 1 nhatmai
marionew0 - 4 tranminhchien
marionew1 - 0 duytoan123go
marionew1 - 0 khanh200175
marionew0 - 1 cuopbiensoh2o
marionew0 - 1 tieuyeutinh
marionew6 - 7 chopper
marionew0 - 1 phumyhung
marionew0 - 1 chubin1999
marionew1 - 0 beba888
marionew1 - 0 abccuti
marionew5 - 3 cobemongmo
marionew1 - 0 vioanh0512
marionew1 - 0 thienloi
marionew0 - 1 tapchoilon
marionew1 - 2 lvthia1989
marionew1 - 1 thaonguyencafe
marionew2 - 0 uyenmeme
marionew3 - 0 quoccanh03
marionew1 - 0 ngocgiau04
marionew1 - 0 sunsun
marionew0 - 1 gaodo
marionew3 - 2 toloveru