tapchoilon
  • Hạng 55
  • Khiên ...
  • Ngọc 59,619
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 82.98%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 13.37
  • Thời gian tham gia 1 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có