xuhao
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,205
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 4.33
  • Thời gian tham gia 2 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xuhao0 - 4 lovewinter
xuhao0 - 1 vuamui
xuhao0 - 4 quoccanh03
xuhao1 - 0 luanbrlct1996
xuhao1 - 3 bexinkk