namnamnam
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,587
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 6.50
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
namnamnam10 - 5 baobaoaboa
namnamnam0 - 2 nhatvy2291
namnamnam0 - 4 socnau