nangcanhhoaroi
  • Hạng 43
  • Khiên ...
  • Ngọc 89,405
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 79.35%
  • Chỉ số xã hội 92
  • Chỉ số đam mê 20.47
  • Thời gian tham gia 1 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nangcanhhoaroi0 - 13 lamer
nangcanhhoaroi3 - 2 buomchua
nangcanhhoaroi1 - 0 bikcute
nangcanhhoaroi17 - 12 lexuan22
nangcanhhoaroi0 - 4 tinhlo
nangcanhhoaroi2 - 1 crystal
nangcanhhoaroi2 - 20 tinhthoixotxa
nangcanhhoaroi2 - 1 nguyenquanglinh
nangcanhhoaroi23 - 11 mikochan
nangcanhhoaroi1 - 11 endlesslove
nangcanhhoaroi1 - 0 luckystar
nangcanhhoaroi1 - 0 saosaysua
nangcanhhoaroi10 - 5 ngocanhgalaxy
nangcanhhoaroi1 - 0 gecko88
nangcanhhoaroi1 - 0 serahwang
nangcanhhoaroi4 - 1 nammien
nangcanhhoaroi1 - 0 sujichan
nangcanhhoaroi2 - 0 yoshida
nangcanhhoaroi1 - 0 mrboo
nangcanhhoaroi1 - 0 hoangduy357
nangcanhhoaroi0 - 2 a4toto
nangcanhhoaroi6 - 2 thanhvan2021
nangcanhhoaroi9 - 2 thuong95
nangcanhhoaroi1 - 0 phongca
nangcanhhoaroi1 - 0 bingan
nangcanhhoaroi1 - 0 michnhi
nangcanhhoaroi5 - 2 cuopbiensoh2o
nangcanhhoaroi23 - 9 kulito
nangcanhhoaroi1 - 0 vuamui
nangcanhhoaroi3 - 1 supersen
nangcanhhoaroi7 - 2 tieuling
nangcanhhoaroi0 - 7 vetthuonglong
nangcanhhoaroi2 - 1 nagato
nangcanhhoaroi1 - 0 mynno
nangcanhhoaroi5 - 4 paradol
nangcanhhoaroi6 - 2 ngannguyen
nangcanhhoaroi7 - 6 tahuuson
nangcanhhoaroi4 - 3 huongly
nangcanhhoaroi0 - 3 tuliphalan
nangcanhhoaroi4 - 0 aiamcaro
nangcanhhoaroi1 - 0 peheo
nangcanhhoaroi1 - 0 vanvolang
nangcanhhoaroi2 - 1 hoagiay123
nangcanhhoaroi2 - 1 huynhbaobao
nangcanhhoaroi2 - 1 nkocdethuong
nangcanhhoaroi9 - 6 khanhlucky97
nangcanhhoaroi2 - 0 viphung
nangcanhhoaroi2 - 0 nhipcautre21
nangcanhhoaroi2 - 1 anhhong9011
nangcanhhoaroi2 - 1 nhocyeusky
nangcanhhoaroi5 - 4 toanluf
nangcanhhoaroi1 - 0 h2so4
nangcanhhoaroi2 - 1 quangmetro
nangcanhhoaroi3 - 2 dolphin
nangcanhhoaroi4 - 3 beyeupk
nangcanhhoaroi17 - 10 chauky77
nangcanhhoaroi5 - 3 nttthuy
nangcanhhoaroi3 - 0 buonnhoem
nangcanhhoaroi10 - 6 phungtien
nangcanhhoaroi2 - 0 trannhat
nangcanhhoaroi2 - 4 nhatvy2291
nangcanhhoaroi3 - 1 bangtam2312
nangcanhhoaroi4 - 0 thuytinhkhoc
nangcanhhoaroi2 - 2 ngocruby9x
nangcanhhoaroi3 - 0 vitsenpaii
nangcanhhoaroi3 - 2 trucmai
nangcanhhoaroi3 - 0 heoway
nangcanhhoaroi2 - 4 heolovemusic
nangcanhhoaroi0 - 2 tranminhchien
nangcanhhoaroi2 - 0 vesau
nangcanhhoaroi1 - 2 vantannguyen
nangcanhhoaroi12 - 4 thutrang
nangcanhhoaroi2 - 0 cuccu
nangcanhhoaroi2 - 0 kyhoi
nangcanhhoaroi2 - 5 khiconjx
nangcanhhoaroi9 - 1 phuongkarry
nangcanhhoaroi11 - 5 vnnguyendung
nangcanhhoaroi5 - 2 nakime3769
nangcanhhoaroi2 - 6 hihi112
nangcanhhoaroi10 - 5 dorabase
nangcanhhoaroi4 - 1 hoangphuc2040
nangcanhhoaroi22 - 14 khoailangnuong
nangcanhhoaroi0 - 3 tranhang07
nangcanhhoaroi1 - 0 myhangsg
nangcanhhoaroi8 - 1 meokitty
nangcanhhoaroi0 - 2 yukii
nangcanhhoaroi6 - 6 yoona
nangcanhhoaroi7 - 2 heodat91
nangcanhhoaroi3 - 5 vitty
nangcanhhoaroi2 - 0 krixi
nangcanhhoaroi6 - 1 bexinkk
nangcanhhoaroi0 - 2 x0nguoidanhco0x