cobemongmo
  • Hạng 110
  • Khiên ...
  • Ngọc 20,176
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 68.42%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 2.36
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có