ngocgiau04
  • Hạng 83
  • Khiên ...
  • Ngọc 33,868
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 53.85%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 6.33
  • Thời gian tham gia 1 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có