ngocdiem0608
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 958
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 54.55%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 2.84
  • Thời gian tham gia 2 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có