nvquan2k6
  • Hạng 709
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,530
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 1 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nvquan2k61 - 2 nttthuy
nvquan2k60 - 3 chauky77
nvquan2k61 - 2 phongyeu
nvquan2k60 - 4 cry99
nvquan2k60 - 3 khanhdubrl