brlmtaivayta
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,778
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 85.71%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 2 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có