chienminh111
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 60,993
  • Cấp bậc Siêu cấp 6
  • Tỉ lệ thắng 95.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 33.33
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có