phacvinhz2003
  • Hạng 277
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1805
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 8.50
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
86
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
phacvinhz20035 - 3 kyliejennee
phacvinhz20032 - 7 xuantien