thanhkhoa
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,584
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 14.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhkhoa4 - 4 kurosame
thanhkhoa3 - 1 cutiquay25
thanhkhoa4 - 10 kyliejennee
thanhkhoa0 - 1 panas
thanhkhoa0 - 1 xuantien