panadol
  • Hạng 57
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 16242
  • Tỉ lệ thắng 89.29%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có