nguyenhoangphuc6793
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 6,437
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 10.81%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 15.60
  • Thời gian tham gia 2 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có