thongbroland
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,647
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 3.45%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 11.17
  • Thời gian tham gia 1 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có