tabrl92
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,574
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 27.59%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 4.46
  • Thời gian tham gia 2 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có